ترکیه ازمیر
087
آپارتمانی
shopping street
ترکیه ازمیر
087
آپارتمانی
shopping street
First slide

کد پروژه : 087 کشور/شهر : ترکیه / ازمیر

نوع ملک : آپارتمانی وضعیت ملک : درحال ساخت نوع فروش : فروش سال ساخت : نوساز بالکن یا تراس : ندارد مبله : نیست


قیمت : 87,000 دلار

شماره های تماس : 00905462885747- 00989121303973- 00989929554557-00905539015830

خیابان شاپینگ"با بازار خاص خود مرکزی خواهد بود که زندگی اجتماعی و خرید در آن تغییر مکان می یابد.

سرزندگی مکان واقع در نزدیکی ایستگاه Metro District باعث می شود که با فروشگاه های مطبوع ، کافه ها و رستوران های خود در مرکز زندگی باشید.

سوییت های یکخوابه 55 متری. بین 87.000 دلار تا 93.000 دلار

زمان تحویل : دسامبر 2021

کد پروژه : 087 کشور/شهر : ترکیه / ازمیر

نوع ملک : آپارتمانی وضعیت ملک : درحال ساخت نوع فروش : فروش سال ساخت : نوساز
بالکن یا تراس : ندارد مبله : نیست
قیمت : 87,000 دلار
شماره های تماس : 00905462885747- 00989121303973- 00989929554557-00905539015830

خیابان شاپینگ"با بازار خاص خود مرکزی خواهد بود که زندگی اجتماعی و خرید در آن تغییر مکان می یابد.

سرزندگی مکان واقع در نزدیکی ایستگاه Metro District باعث می شود که با فروشگاه های مطبوع ، کافه ها و رستوران های خود در مرکز زندگی باشید.

سوییت های یکخوابه 55 متری. بین 87.000 دلار تا 93.000 دلار

زمان تحویل : دسامبر 2021