ترکیه استانبول
035
آپارتمانی
ترکیه استانبول
035
آپارتمانی
First slide

کد پروژه : 035 کشور/شهر : ترکیه / استانبول منطقه : آسیایی

نوع ملک : آپارتمانی وضعیت ملک : درحال ساخت نوع فروش : فروش سال ساخت : نوساز بالکن یا تراس : دارد مبله : نیست


قیمت : 4,044,993 لیر

شماره های تماس : 00905462885747- 00989121303973- 00989929554557-00905539015830

واحد های دوخوابه و 3 خوابه

مینیموم قیمت: 4.044.993 لیر ترکیه

امکانات:

دربان
شما می توانید  خدمات واله توسط رانندگان ویژه آموزش دیده را داشته باشید.
سرویس کارواش
تمیز کردن ، درخشش کفش ،
خدمات نظافت منزل ،
هنگام لذت بردن از زندگی در خانه خودبا تلفن و رایانه خود غذا و خدمات مشابه سفارش دهید.

این پروژه با امکانات خود به زندگی شما ارزش می بخشد ، همه در یک سقف در حالی که در خانه خود آزادی دارید.
- مناطق مهمان نوازی مهمان و آشپزخانه مهمان ،
اتاق تلویزیون و سالن سینما و اتاق بازی ،
اتاق های مهمانی و اتاق های کودکان و پارک های کودکان. همه در یک مجموعه.

پروژه آماده تحویل

کد پروژه : 035 کشور/شهر : ترکیه / استانبول منطقه : آسیایی

نوع ملک : آپارتمانی وضعیت ملک : درحال ساخت نوع فروش : فروش سال ساخت : نوساز
بالکن یا تراس : دارد مبله : نیست
قیمت : 4,044,993 لیر
شماره های تماس : 00905462885747- 00989121303973- 00989929554557-00905539015830

واحد های دوخوابه و 3 خوابه

مینیموم قیمت: 4.044.993 لیر ترکیه

امکانات:

دربان
شما می توانید  خدمات واله توسط رانندگان ویژه آموزش دیده را داشته باشید.
سرویس کارواش
تمیز کردن ، درخشش کفش ،
خدمات نظافت منزل ،
هنگام لذت بردن از زندگی در خانه خودبا تلفن و رایانه خود غذا و خدمات مشابه سفارش دهید.

این پروژه با امکانات خود به زندگی شما ارزش می بخشد ، همه در یک سقف در حالی که در خانه خود آزادی دارید.
- مناطق مهمان نوازی مهمان و آشپزخانه مهمان ،
اتاق تلویزیون و سالن سینما و اتاق بازی ،
اتاق های مهمانی و اتاق های کودکان و پارک های کودکان. همه در یک مجموعه.

پروژه آماده تحویل